ontwikkeling en realisering ‘Parallelweg’

01

Langs spoor en hoofdwegen in Nederland lopen vele wegen met de naam ‘Parallelweg’. Een intrigerende naam en een mooie metafoor voor de verschillende wegen die je zoal kunt bewandelen. De hoofdweg als gebaand pad van A naar B, de parallelweg als alternatieve route, waarlangs je volkstuinen treft, afgelegen fietspaden en verweesde industrieterreinen.

Aan de Parallelweg in Delft, achter spoor en station, eigenlijk vrij centraal in de stad, staat al decennialang, zoals bij veel stations het geval was, een oude Van Gend en Loos loods met binnenterrein en perrons aan beide zijden.

Tot vijf jaar geleden was deze loods in gebruik bij een groep meubel- en andere makers. Een typische “rafelrandlocatie” en enigszins lastig te vinden. Goedkoop, tijdelijk. Het liet in één oogopslag zien hoe er binnen met aandacht en betrokkenheid gewerkt werd, terwijl door de openstaande schuifdeur de stationsomroeper, de treinen en reizigers zichtbaar en hoorbaar waren, de wereld van A naar B als het ware langstrok. Twee parallelle werelden.

Als in het kader van een grootscheepse herinrichting van het stationsgebied de makers moeten vertrekken, is de vraag waar en hoe men verder gaat. Na circa vijf jaar grootse sloop- en bouwwerkzaamheden rond het station wordt ook de loods gesloopt. Als straks het rijden van de eerste ondergrondse trein in de geschiedenisboekjes wordt bijgeschreven, hoe gaat het dan met de makers van de Parallelweg?

Luchtwortel ontwikkelt en realiseert medio 2015 deze documentaire AV-productie over tijdverloop en tijdelijkheid, ambacht en tijdgeest.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.