crowdfunding

Voor de realisering van de documentaire Parallelweg starten we een crowdfundingcampagne via cinecrowd.

Op een stukje niemandsland

in Delft, ingeklemd tussen het oude NS-station en een stadswijk trof ik in 2008 een groep mensen aan die in een oude van Gend&Loos-loods hun werkruimte hadden. Het adres van de loods was Parallelweg 30, terwijl de nummering van de woningen aan de overzijde maar tot 24 liep.

Bestonden ze eigenlijk wel? Ze hadden net het bericht gekregen dat de loods gesloopt zou worden en moesten op zoek naar een andere bestemming. Van niets naar nergens?

In deze ongewisse zoektocht

naar een nieuw onderkomen ben ik de groep ambachtslieden gaan volgen met mijn camera. Bijna wekelijks kwam ik er over de vloer, terwijl langzaam maar zeker de werkplekken ontmanteld werden en de treinen op het naastgelegen spoor voorbij raasden.

Het contrast

tussen de relatieve rust op het niet-bestaande adres aan de Parallelweg en de razende, oprukkende wereld er omheen was frappant. Ik zag in hun zoektocht een streven naar een vorm van autonomie in een wereld waar alles bepaald en geregeld is. Een zoektocht naar een nieuw niemandsland. Die weg naar een nieuw parallel universum wilde ik graag volgen.

Inmiddels is het 2016 en de groep heeft zijn intrek genomen in een nieuw oud pand waarvan de bestemming onbekend is. Station Delft is onder de grond verdwenen, het oude niemandsland is ontmanteld en staat vol met hijskranen. Ook dit proces heb ik vastgelegd.

Maar er is meer…

Op de nieuwe werkplek treffen we opnieuw die wonderlijke paradox aan van de geconcentreerde rust waarmee met veel toewijding wordt gewerkt aan unieke producten, en de onrust van een onzekere toekomst. Dit laatste deel ben ik nu aan het filmen.

Deze documentaire

die een tijdsbestek van 8 jaar beslaat nadert zijn slot. Voor een deel heb ik financiering gevonden voor de realisatie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een bijdrage toegezegd. Met deze crowdfunding wil ik het resterende deel bijeen krijgen voor de afwerking en montage. Fonds 1818 wil het streefbedrag verdubbelen. TV West heeft de intentie uitgesproken de documentaire te willen vertonen.

Wilt u deze avontuurlijke zoektocht meemaken?

Doneer dan uw bijdrage via deze crowdfunding en ervaar hoe deze groep ambachtslieden een nieuw niemandsland vindt.

ontwikkeling en realisering ‘Parallelweg’

01

Langs spoor en hoofdwegen in Nederland lopen vele wegen met de naam ‘Parallelweg’. Een intrigerende naam en een mooie metafoor voor de verschillende wegen die je zoal kunt bewandelen. De hoofdweg als gebaand pad van A naar B, de parallelweg als alternatieve route, waarlangs je volkstuinen treft, afgelegen fietspaden en verweesde industrieterreinen.

Aan de Parallelweg in Delft, achter spoor en station, eigenlijk vrij centraal in de stad, staat al decennialang, zoals bij veel stations het geval was, een oude Van Gend en Loos loods met binnenterrein en perrons aan beide zijden.

Tot vijf jaar geleden was deze loods in gebruik bij een groep meubel- en andere makers. Een typische “rafelrandlocatie” en enigszins lastig te vinden. Goedkoop, tijdelijk. Het liet in één oogopslag zien hoe er binnen met aandacht en betrokkenheid gewerkt werd, terwijl door de openstaande schuifdeur de stationsomroeper, de treinen en reizigers zichtbaar en hoorbaar waren, de wereld van A naar B als het ware langstrok. Twee parallelle werelden.

Als in het kader van een grootscheepse herinrichting van het stationsgebied de makers moeten vertrekken, is de vraag waar en hoe men verder gaat. Na circa vijf jaar grootse sloop- en bouwwerkzaamheden rond het station wordt ook de loods gesloopt. Als straks het rijden van de eerste ondergrondse trein in de geschiedenisboekjes wordt bijgeschreven, hoe gaat het dan met de makers van de Parallelweg?

Luchtwortel ontwikkelt en realiseert medio 2015 deze documentaire AV-productie over tijdverloop en tijdelijkheid, ambacht en tijdgeest.